کشور: ایرلند

دانلود فیلم ظهور مرده شیطانی Evil Dead Rise 2023 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم ظهور مرده شیطانی Evil Dead Rise 2023 زیرنویس فارسی

داستانی پیچیده از دو خواهر بیگانه که با ظهور شیاطین تسخیر کننده گوشت، پیوند مجدد آنها کوتاه می شود و آنها را وارد یک نبرد اولیه برای بقا می کند، زیرا با کابوس وارترین نسخه خانواده که قابل تصور است روبرو می شوند.